Vilkår ved kjøp av gavekort

1. GENERELT

Disse vilkårene gjelder mellom deg og Vestfold massasje, ved kjøp av digitale gavekort på vestfoldmassasje.no («Nettsiden»).

Ved å kjøpe et gavekort på Nettsiden godkjenner du disse vilkårene.

2. PARTENE

Selger er Vestfold Massasje, Stokkeveien 55 3160 Stokke, post@vestfoldmassasje.no, 90807007, org nr: 914 818 087, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. GYLDIGHETSTID

Gavekort er gyldige i 12 måneder fra den datoen gavekortet ble kjøpt. Når gyldighetstiden er utløpt kan ikke gavekortet brukes lenger. Det er ikke mulig å forlenge gavekortets gyldighetstid.

Du kan ta kontakt om du er usikker på hvor lenge det er igjen av gavekortets gyldighetstid.

4. BRUK

Gavekortet kan brukes som betalingsmiddel hos vestfold massasje.

Gavekort kan ikke brukes til å kjøpe andre gavekort.

Ved for sen avbestilling eller ikke oppmøte vil bestilt behandling trekkes fra gavekortet. Avbestilling må skje innen 12 timer før behandling.

5. BETALING – LEVERING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen/eller sendt  digitalt. Vi bruker utelukkende vipps som betaling for gavekort og tar ikke betaling i form av faktura, kontakt eller ved kort betaling.

Når kjøpet av et gavekort er gjennomført, sendes gavekortet til e-postadressen du oppga i forbindelse med kjøpet. Etter gavekort er kjøpt kan ikke gavekortet byttes inn mot kontanter

6. PERSONOPPLYSNINGSBEHANDLING

Ved kjøp av gavekort vil vi behandle de personopplysningene vi trenger for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene, og for at betaling med gavekort skal kunne gjennomføres. Ved kjøp av gavekort kommer vi til å behandle e-postadressen din, navnet ditt og noe betalingsinformasjon. Dersom mottaker av gavekortet er en tredjepart, behandler vi mottakerens personopplysninger på bakgrunn av vår berettigede interesse i å levere gavekortet.

Vestfold massasje håndterer ditt kjøp av gavekort i samarbeid med vipps. Ved kjøp av gavekort vil personopplysningene dine overføres til vipps for å muliggjøre bruk av gavekortet i samsvar med disse vilkårene.

7. ANGRERETT

Om du er forbruker, gjelder 14 dagers angrerett ved kjøp av gavekort på nettsiden. Angrerett innebærer at du kan angre kjøpet av gavekortet uten å oppgi noen grunn. Ved godkjent bruk av angreretten, tilbakebetales kjøpet av gavekortet. Angreretten må benyttes innen 14 dager etter datoen da gavekortet ble kjøpt.

Angretten omfatter ikke booking av behandling som gjøres på nettsiden, men den kan avbestilles på vanlig måte.

Ønsker du å benytte deg av angreretten, må du fylle ut et angreskjema og sende det til oss innen 14 dager etter kjøpsdato. Deretter vil pengene bli tilbakebetalt til kortet det ble trukket fra.

8. MANGEL VED VAREN – KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig eller via e-post.